త్రయోదశ (13వ) శతావధానం – అష్టోత్తర శత మహిళా ప్రృచ్ఛకురాండ్రతో సరస్వతీ సమర్చనంత్రయోదశ (13వ) శతావధానం - అష్టోత్తర శత మహిళా ప్రృచ్ఛకురాండ్రతో సరస్వతీ సమర్చనం
Shubhakrut Sahitya Ugadi – Kamakshikataksham – International Avadhana Sabhaశుభకృత్ సాహితీ ఉగాది - కామాక్షీకటాక్షం - అంతర్జాతీయ అవధాన శోభ
vishvavyaapta avadhaana shishya padmaakaramవిశ్వవ్యాప్త అవధాన శిష్య పద్మాకరం
మహాశివరాత్రి పర్వదినం పిదప శివకటాక్షంచే అవధాన పద్మాకరము నుండి పద్యామృతాభిషేకంమహాశివరాత్రి పర్వదినం పిదప శివకటాక్షంచే అవధాన పద్మాకరము నుండి పద్యామృతాభిషేకం
Uttaraayana punyakaalashubhavel’a – saahitee kraantula sankraanti uttara Amerikaఉత్తరాయణ పుణ్యకాలశుభవేళ - సాహితీ క్రాంతుల సంక్రాంతి -ఉత్తర అమెరికా
Uttaraayana punyakaalashubhavel’a – saahitee kraantula sankraanti – Singaporeఉత్తరాయణ పుణ్యకాలశుభవేళ - సాహితీ క్రాంతుల సంక్రాంతి -సింగపూర్
1237 వ సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి1237 వ సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి
సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరిసప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి
expand_less