రామనామ సంకీర్తనతో మనస్సు శుద్ధిరామనామ సంకీర్తనతో మనస్సు శుద్ధి
దసరా పూజ విధానం – తదియదసరా పూజ విధానం - తదియ
Srimad Bhagavatha Sapthaham in Dallas, TX from November 15th to November 21st, 2023నవంబర్ 15 నుండి నవంబర్ 21, 2023 వరకు డల్లాస్, TX లో శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహం
Kanakabhisheka for Guruvugaru in Friscoఫ్రిస్కోలో గురువుగారికి కనకాభిషేకం
శ్రీ ప్రణవపీఠం దివ్యక్షేత్రంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠాపన మహోత్సవం మరియు దశమ వార్షికోత్సవములుశ్రీ ప్రణవపీఠం దివ్యక్షేత్రంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠాపన మహోత్సవం మరియు దశమ వార్షికోత్సవములు
అవధాన కళాపురస్కార సమర్పణ సంరంభము – 2022 ( ఫోటోలు )అవధాన కళాపురస్కార సమర్పణ సంరంభము - 2022 ( ఫోటోలు )
వివిధ ప్రసారమాధ్యమాలు, పత్రికా ప్రచురణలు తెలుగు భాషకి అత్యున్నత వైభవం “సప్త ఖండ” అవధానంవివిధ ప్రసారమాధ్యమాలు, పత్రికా ప్రచురణలు  తెలుగు భాషకి అత్యున్నత వైభవం “సప్త ఖండ” అవధానం
అంగరంగంగా సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి విజయోత్సవ సభఅంగరంగంగా సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి విజయోత్సవ సభ
Awards ( Genius Book of Records , Telugu Book of Records & Wonder Book of Records )అవార్డులు (జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ & వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్)
శ్రీప్రణవపీఠం నిర్వహణలో చలివేంద్రము @ 2022శ్రీప్రణవపీఠం నిర్వహణలో చలివేంద్రము @ 2022
Details of the winners of the painting competitionచిత్రలేఖన పోటీల విజేతల వివరాలు
పూజ్య గురుదేవుల శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు 30,000 వేలు రుద్రాక్షలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.పూజ్య గురుదేవుల శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు 30,000 వేలు రుద్రాక్షలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.
Sri Krishna, Sri Kalabhairava, Sri Putradeshwara Lingapratishtha – Sri Pranavapeetham, Eluruశ్రీ కృష్ణ, శ్రీ కాలభైరవ, శ్రీ పుత్రదేశ్వర లింగప్రతిష్ఠ - శ్రీ ప్రణవపీఠం, ఏలూరు
Pranava Peetham, First Karthika Monday in Eluru and Nagula Chaturthi Parvadhinamu – 2021ప్రణవపీఠం, ఏలూరులో మొదటి కార్తిక సోమవారం మఱియు నాగుల చతుర్థి పర్వదినం - 2021
SRI KRISHNA VYASA RACHANA CONTEST WINNERSశ్రీకృష్ణ వ్యాస రచన పోటీల విజేతలు
SRI RADHA KRISHNA SWARUPA PRADARSANA CONTEST WINNERSశ్రీ రాధా కృష్ణ స్వరూప ప్రదర్శన పోటీల విజేతలు
ఒక భక్తురాలి కోరిక మేరకు ప్రణవపీఠం లోని శ్రీ పద్మేశ్వరస్వామి వారికి 16 కేజీల నల్ల ఆవాలతో అభిషేకం జరిగిందిఒక భక్తురాలి కోరిక మేరకు ప్రణవపీఠం లోని శ్రీ పద్మేశ్వరస్వామి వారికి 16 కేజీల నల్ల ఆవాలతో అభిషేకం జరిగింది
expand_less