chetiki dorikindi notiki dorakkudu.? emicheyali ?చేతికి దొరికింది నోటికీ దొరక్కుదు.? ఏమిచేయాలి ?
mantra japa niyamalu.మంత్ర జప నియమాలు.
mantram pondadaniki arahata mariyu anushtana niyamalu ?మంత్రం పొందడానికి అరహత మరియు అనుష్టాన నియమాలు ?
strilu onkaram japincha vachchuna ?స్త్రీలు ఓంకారం జపించ వచ్చునా ?
shri rama tarakamantram ante emiti?శ్రీ రామ తారకమంత్రం అంటే ఏమిటి?
japam chesetappudu japamalanu vastranlo dastaru endukuజపం చేసేటప్పుడు జపమాలను వస్త్రంలో దాస్తారు ఎందుకు
natti povadaniki,gnapakashakti peragadaniki encheyali?నత్తి పోవడానికి,జ్ఙాపకశక్తి పెరగడానికి ఏంచేయాలి?
strilu onkaranni uchcharinchi kudada enduku?స్త్రీలు ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించి కూడదా ఎందుకు?
navadurgakramanlo skandamata vishishtata emiti? ammavari anugraham kosam pathinchalsina mantram edi?నవదుర్గక్రమంలో స్కందమాత విశిష్టత ఏమిటి? అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం పఠించాల్సిన మంత్రం ఏది?
strilu onkaranni uchcharinchi kudada?స్త్రీలు ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించి కూడదా?
sarasvatidevi anugraham kosam nityam pathinchalsina mantram edi?సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం కోసం నిత్యం పఠించాల్సిన మంత్రం ఏది?
gurupadesham lekunna onkaram japinchavachchuna?గురుపదేశం లేకున్నా ఓంకారం జపించవచ్చునా?
ekkadaina vellinapudu(vere urelinapudu) mantra japam cheyavachchuna?ఎక్కడైనా వెళ్లినపుడు(వేరే ఊరెలినపుడు) మంత్ర జపం చేయవచ్చునా?
tivramaina daridram tolagadaniki emi cheyali?తీవ్రమైన దారిద్రం తొలగడానికి ఏమి చేయాలి?
japam chesetappudu japamalanu endu vastram lo dastaru?జపం చేసేటప్పుడు జపమాలను ఎందు వస్త్రం లో దాస్తారు?
onkaranni sakala devata svarupamani endukantaru?ఓంకారాన్ని సకల దేవతా స్వరూపమని ఎందుకంటారు?
arthikanga purogati sadhinchinamanishi jivana vidhanam chivaraku e vaipuku sagalo vivarinchandi?ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించినమనిషి జీవన విధానం చివరకు ఏ వైపుకు సాగాలో వివరించండి?
arogyam kosam e mantram, puja chesukovali?ఆరోగ్యం కోసం ఏ మంత్రం, పూజ చేసుకోవాలి?
omkaram guropadesam lekunda cheyochcha?ఓంకారం గురోపదేసం లేకుండా చేయొచ్చా?
rama ane padam taraka mantrama? rama ante ardham emiti?రామ అనే పదం తారక మంత్రమా? రామ అంటే అర్ధం ఏమిటి?
intlo shivalingam enta parimananlo undali?guru upadesham lekunda shivapanchakshari japinchakudada?ఇంట్లో శివలింగం ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి?గురు ఉపదేశం లేకుండ శివపంచాక్షరి జపించకూడదా?
okka mantram kuda ranivaru puja ela cheyadan?ఒక్క మంత్రం కూడ రానివారు పూజ ఎలా చేయడం?
panchakshari mantram Omkaramto ucharinchavachcha ?పంచాక్షరీ మంత్రం ఓంకారంతో ఉచ్చరించవచ్చా ?
udyogam kosam vuhalakshmi mantram sadhana(9 shukravaralu 1000choppuna)ఉద్యోగం కోసం వూహాలక్ష్మి మంత్రం సాధన(9 శుక్రవారాలు 1000చొప్పున)
sarasvati anugraham kosam chinnarulu pratinityam pathinchavalasina matram leka stotram emiti ?సరస్వతి అనుగ్రహం కోసం చిన్నారులు ప్రతినిత్యం పఠించవలసిన మాత్రం లేక స్తోత్రం ఏమిటి ?
guruvugaru evarikaina cheppe mantralu evaraina cheyavachcha vini ?గురువుగారు ఎవరికైనా చెప్పే మంత్రాలు ఎవరైనా చేయవచ్చా విని ?
mantra siddhi pondataniki patinchavalasina niyamalu emiti?మంత్ర సిద్ధి పొందటానికి పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి?
bijakshara mantram ante emiti bijakshara mantralu enni unnayiబీజాక్షర మంత్రం అంటే ఏమిటి బీజాక్షర మంత్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయి
okka mantram kuda rani varu puja ela cheyali?ఒక్క మంత్రం కూడా రాని వారు పూజ ఎలా చేయాలి?
gayatri mata stri svarupam ayinappudu strilu gayatri mantra japam cheyavachchuna? cheyakudada?గాయత్రీ మాత స్త్రీ స్వరూపం అయినప్పుడు స్త్రీలు గాయత్రీ మంత్ర జపం చేయవచ్చునా? చేయకూడదా?
karanyasa: anganyasa: ante emiti?కరణ్యాస: అంగణ్యాస: అంటే ఏమిటి?
bijakshara mantram ante emiti ? bijakshara mantramulu enni unnayi?బీజాక్షర మంత్రం అంటే ఏమిటీ ? బీజాక్షర మంత్రములు ఎన్ని ఉన్నాయి?
notilo dantala udinappudu leda kritrimadantalu pettukunnappudu sharannavaratrulalo emaina mantralu stotralu tesukovalante ela?నోటిలో దంతాల ఊడినప్పుడు లేదా కృత్రిమదంతాలు పెట్టుకున్నప్పుడు శరన్నవరాత్రులలో ఏమైనా మంత్రాలు స్తోత్రాలు చేసుకోవాలంటే ఎలా?
intlo shivalingam enta parimananlo unchukovali ? shiva panchakshari guru upadesham lekunda cheyavachcha ?ఇంట్లో శివలింగం ఎంత పరిమానంలో ఉంచుకోవాలి ? శివ పంచాక్షరి గురు ఉపదేశం లేకుండా చేయవచ్చా ?
tivramaina daridram tolaginchadaniki emi cheyyali vyuhalakshmi mantram shigrakalam sanpadalu aishvaryam ravalante kavalanteతీవ్రమైన దరిద్రం తొలగించాడానికి ఏమీ చెయ్యాలి వ్యూహాలక్ష్మీ మంత్రం శీగ్రకాలం సంపదలు ఐశ్వర్యం రావాలంటే కావాలంటే
dattatreyudi anugraham kosam pathaochalsina shlokam leda mantram emiti?దత్తాత్రేయుడి అనుగ్రహం కోసం పఠoచాల్సిన శ్లోకం లేదా మంత్రం ఏమిటి?
kartikeyuduni prasannam chesukunenduku e mantram pathinchali?కార్తికేయుడుని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఏ మంత్రం పఠించాలి?
gayatri mantram paramartham emiti ?గాయత్రి మంత్రం పరమార్థం ఏమిటి ?
intlo shiva lingam e parimanam lo undali? panchakshari upadesham lekunda japincha vachcha?ఇంట్లో శివ లింగం ఏ పరిమాణం లో ఉండాలి? పంచాక్షరి ఉపదేశం లేకుండా జపించ వచ్చా?
edaina oka mantranni41 rojuluanushthanam chesina taruvata malli danni upayoginchukovachchaఏదైనా ఒక మంత్రాన్ని41 రోజులుఅనుష్ఠానం చేసిన తరువాత మళ్ళీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చా
intlo shivalingam enta parimananlo undali, gurupadesham lekunda panchakshari cheyakudadaఇంట్లో శివలింగం ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి, గురుపదేశం లేకుండా పంచాక్షరీ చేయకూడద
darmasandehalu satsantanamu koraku anu nityamu pathinchavalasina ganesha mantramu emitiదర్మసందేహాలు సత్సాంతనము కొరకు అను నిత్యము పఠించవలసిన గణేశ మంత్రము ఎమిటి
kartikeyuduni prasannam chesukovalante e mantram pathinchali?కార్తికేయుడుని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే ఏ మంత్రం పఠించాలి?
japam chesetappudu japamalanu vastranlo dastaru enduku?జపం చేసేటప్పుడు జపమాలను వస్త్రంలో దాస్తారు ఎందుకు?
sarasvati devi anugraham kosam chinnarulu patinchavalasina mantram leda shlokam emiti?సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహం కోసం చిన్నారులు పటిoచ వలసిన మంత్రం లేదా శ్లోకం ఏమిటి?
karyasiddhi kosam japinchalsina mantram teliya cheyagalaru .కార్యసిద్ధి కోసం జపించాల్సిన మంత్రం తెలియ చేయగలరు .
ulikki patu padakunda ,dusvapnalu rakunda , atma sthairyam kosam japinchalsina mantram emiti guruvugaru ?ఉలిక్కి పాటు పడకుండా ,దుస్వప్నాలు రాకుండా , ఆత్మ స్థైర్యం కోసం జపించాల్సిన మంత్రం ఏమిటి గురువుగారు ?
bijakshara mantram ante emiti? bijakshara mantralu enni unnayi?బీజాక్షర మంత్రం అంటే ఏమిటి? బీజాక్షర మంత్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
intlo shivalingam enta parimananlo undali? guru upadesham lekunda shivapanchakshari japinchakudada?ఇంట్లో శివలింగం ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి? గురు ఉపదేశం లేకుండ శివపంచాక్షరి జపించకూడదా?
rudranni abhisheka samayanlone chadavala leda eppudaina chadavavachchuna,? namaka chamakalu rendu chadavala?రుద్రాన్ని అభిషేక సమయంలోనే చదవాలా లేదా ఎప్పుడైనా చదవవచ్చునా,? నమక చమకాలు రెండు చదవాలా?
expand_less