శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్,శ్రీమతి రంగవేణీమాత గురుదంపతుల ఆధ్వర్యవంలో శరన్నవరాత్రుల ప్రత్యేక పూజలుశ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్,శ్రీమతి రంగవేణీమాత గురుదంపతుల ఆధ్వర్యవంలో శరన్నవరాత్రుల ప్రత్యేక పూజలు favorite_border

Start Dateప్రారంభపు తేది
Monday, September 26, 2022
End Dateచివరి తేది
Wednesday, October 5, 2022
Locationస్థానం
Eluruఏలూరు
Venueవేదిక
Sri Pranava Peethamశ్రీ ప్రణవపీఠం
More Detailsమరిన్ని వివరాలు
expand_less