Sri Vaddiparti Padmakar

సంపూర్ణ శ్రీ మార్కండేయ పురాణం (40 రోజులు)

 • 01

  Sampurna Markandeya Puranam-1

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 02

  Sampurna Markandeya Puranam-2

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 03

  Sampurna Markandeya Puranam-3

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 04

  Sampurna Markandeya Puranam-4

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 05

  Sampurna Markandeya Puranam-5

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 06

  Sampurna Markandeya Puranam-6

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 07

  Sampurna Markandeya Puranam-7

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 08

  Sampurna Markandeya Puranam-8

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 09

  Sampurna Markandeya Puranam-9

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 10

  Sampurna Markandeya Puranam-10

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 11

  Sampurna Markandeya Puranam-11

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 12

  Sampurna Markandeya Puranam-12

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 13

  Sampurna Markandeya Puranam-13

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 14

  Sampurna Markandeya Puranam-14

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 15

  Sampurna Markandeya Puranam-15

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 16

  Sampurna Markandeya Puranam-16

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 17

  Sampurna Markandeya Puranam-17

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 18

  Sampurna Markandeya Puranam-18

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 19

  Sampurna Markandeya Puranam-19

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 20

  Sampurna Markandeya Puranam-20

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 21

  Sampurna Markandeya Puranam-21

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 22

  Sampurna Markandeya Puranam-22

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 23

  Sampurna Markandeya Puranam-23

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 24

  Sampurna Markandeya Puranam-24

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 25

  Sampurna Markandeya Puranam-25

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 26

  Sampurna Markandeya Puranam-26

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 27

  Sampurna Markandeya Puranam-27

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 28

  Sampurna Markandeya Puranam-28

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 29

  Sampurna Markandeya Puranam-29

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 30

  Sampurna Markandeya Puranam-30

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 31

  Sampurna Markandeya Puranam-31

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 32

  Sampurna Markandeya Puranam-32

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 33

  Sampurna Markandeya Puranam-33

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 34

  Sampurna Markandeya Puranam-34

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 35

  Sampurna Markandeya Puranam-35

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 36

  Sampurna Markandeya Puranam-36

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 37

  Sampurna Markandeya Puranam-37

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 38

  Sampurna Markandeya Puranam-38

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 39

  Sampurna Markandeya Puranam-39

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 40

  Sampurna Markandeya Puranam-40

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

 • 41

  Pitru devata, agni, saravasti stotram

  Sri Vaddiparti Padmakar garu

Song Image