Sri Vaddiparti Padmakar

ఈక్షణ ముక్తేశ్వర స్వామి చరిత్ర(సంపర గ్రామం-భీమఖండం)-2రోజులు

 • 01

  ఈక్షణ ముక్తేశ్వర స్వామి-1

  Brahmasri Vaddiparti padmakar garu

 • 02

  ఈక్షణ ముక్తేశ్వర స్వామి-2

  Brahmasri Vaddiparti padmakar garu

 • 03

  ఈక్షణ ముక్తేశ్వర స్వామి-3

  Brahmasri Vaddiparti padmakar garu

 • 04

  ఈక్షణ ముక్తేశ్వర స్వామి-4

  Brahmasri Vaddiparti padmakar garu

Song Image