Sri Vaddiparti Padmakar

దేవతల కళ్యాణములు(శ్రీ సీత, గిరిజ, రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టములు)

 • 01

  Sitakalyanam -1

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 02

  Sitakalyanam -2

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 03

  Sitakalyanam -3

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 04

  Girija Kalyanam 1

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 05

  Girija Kalyanam 2

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 06

  Girija Kalyanam 3

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 07

  Girija Kalyanam 4

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 08

  Girija Kalyanam 5

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 09

  Rukminikalyanam-1

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

 • 10

  Rukminikalyanam-2

  Brahmasri Vaddiparti Padmakar garu

8865